Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

dataużytkownikopis
2018-08-14 15:26:04mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2652)
2018-08-14 15:25:48mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2652
2018-08-14 15:25:38mgr Krzysztof WągrodzkiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2652
2018-08-14 15:25:36mgr Krzysztof WągrodzkiDodano artykuł o tytule: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji.
2018-08-14 15:24:48mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2651)
2018-08-14 15:24:37mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2651
2018-08-14 15:24:34mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2651
2018-08-14 15:23:32mgr Krzysztof WągrodzkiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2651
2018-08-14 15:23:30mgr Krzysztof WągrodzkiDodano artykuł o tytule: Formularz oferty – załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 Wzór Umowy - załącznik nr 3
2018-08-14 13:15:20mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2650)
2018-08-14 13:15:05mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2650
2018-08-14 13:15:02mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2650
2018-08-14 13:14:18mgr Krzysztof WągrodzkiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2650
2018-08-14 13:14:14mgr Krzysztof WągrodzkiDodano artykuł o tytule: Wójt Gminy Borowie zaprasza do składania ofert na dostawę urządzeń zabawowych wraz infrastrukturą towarzyszącą dla dwóch placów zabaw. W ramach zadań pn: Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu i Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym.
2018-08-14 12:56:39mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2649)
2018-08-14 12:56:22mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2649
2018-08-14 12:56:05mgr Krzysztof WągrodzkiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2649
2018-08-14 12:55:57mgr Krzysztof WągrodzkiDodano artykuł o tytule:
2018-08-14 12:08:12mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2648)
2018-08-14 12:07:52mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2648
2018-08-14 12:04:42mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2648
2018-08-14 12:04:22mgr Krzysztof WągrodzkiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2648
2018-08-14 12:04:21mgr Krzysztof WągrodzkiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2648
2018-08-14 12:04:17mgr Krzysztof WągrodzkiDodano artykuł o tytule: Uchwała Nr XLVI/218/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym.
2018-08-13 15:30:59mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2647)
2018-08-13 15:30:38mgr Krzysztof WągrodzkiDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łopacianka gm. Borowie

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-08-14 15:26:04, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)