Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

dataużytkownikopis
2018-04-19 15:33:19mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2599)
2018-04-19 15:32:55mgr Krzysztof WągrodzkiDodano artykuł o tytule: INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG. 271.04.2018. Nazwa zadania: Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie.
2018-04-17 12:21:06mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2598)
2018-04-17 12:18:34mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2598
2018-04-17 12:17:56mgr Krzysztof WągrodzkiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2598
2018-04-17 12:17:55mgr Krzysztof WągrodzkiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2598
2018-04-17 12:17:47mgr Krzysztof WągrodzkiDodano artykuł o tytule: Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2017 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy Borowie.
2018-04-16 15:15:16mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2597)
2018-04-16 15:13:29mgr Krzysztof WągrodzkiDodano artykuł o tytule: P R O T O K Ó Ł nr XLII/2018 z obrad XLII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 28 marca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
2018-04-10 15:59:09mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2596)
2018-04-10 15:58:53mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2596
2018-04-10 15:58:50mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2596
2018-04-10 15:58:38mgr Krzysztof WągrodzkiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2596
2018-04-10 15:58:35mgr Krzysztof WągrodzkiDodano artykuł o tytule: Uchwała Nr XLII/204/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przeznaczone.
2018-04-10 15:55:58mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2595)
2018-04-10 15:55:22mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2595
2018-04-10 15:55:01mgr Krzysztof WągrodzkiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2595
2018-04-10 15:54:58mgr Krzysztof WągrodzkiDodano artykuł o tytule: Uchwała Nr XLII/203/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia wysokosci opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Borowie przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
2018-04-10 15:51:47mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2594)
2018-04-10 15:51:32mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2594
2018-04-10 15:51:16mgr Krzysztof WągrodzkiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2594
2018-04-10 15:50:53mgr Krzysztof WągrodzkiDodano artykuł o tytule: Uchwała Nr XLII/202/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.
2018-04-10 15:40:27mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2593)
2018-04-10 15:40:11mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2593
2018-04-10 15:39:48mgr Krzysztof WągrodzkiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2593
2018-04-10 15:39:46mgr Krzysztof WągrodzkiDodano artykuł o tytule: Uchwała Nr XLII/201/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-19 15:33:19, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)