Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

dataużytkownikopis
2018-06-19 11:37:58mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2631)
2018-06-19 11:37:42mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2631
2018-06-19 11:37:39mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2631
2018-06-19 11:37:25mgr Krzysztof WągrodzkiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2631
2018-06-19 11:37:22mgr Krzysztof WągrodzkiDodano artykuł o tytule: Uchwała Nr XLV/217/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie wydzierżawienia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu na okres dłuższy niż 3 lata
2018-06-19 11:29:49mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2630)
2018-06-19 11:29:18mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2630
2018-06-19 11:29:14mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2630
2018-06-19 11:27:54mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2630
2018-06-19 11:27:24mgr Krzysztof WągrodzkiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2630
2018-06-19 11:22:07mgr Krzysztof WągrodzkiDodano artykuł o tytule:
2018-06-19 11:15:44mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2629)
2018-06-19 11:14:56mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2629
2018-06-19 11:14:47mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2629
2018-06-19 11:14:31mgr Krzysztof WągrodzkiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2629
2018-06-19 11:14:28mgr Krzysztof WągrodzkiDodano artykuł o tytule: Uchwała Nr XLV/215/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
2018-06-19 11:11:45mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2628)
2018-06-19 11:11:26mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2628
2018-06-19 11:10:49mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2628
2018-06-19 11:10:17mgr Krzysztof WągrodzkiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2628
2018-06-19 11:10:16mgr Krzysztof WągrodzkiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2628
2018-06-19 11:06:08mgr Krzysztof WągrodzkiDodano artykuł o tytule: Uchwała Nr XLV/214/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Borowie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
2018-06-18 15:47:04mgr Krzysztof WągrodzkiOpublikowano artykuły o ID:(2627)
2018-06-18 15:46:50mgr Krzysztof WągrodzkiZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2627
2018-06-18 15:46:28mgr Krzysztof WągrodzkiDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2627
2018-06-18 15:46:25mgr Krzysztof WągrodzkiDodano artykuł o tytule: O B W I E S Z C Z E N I E W O J E W O D Y M A Z O W I E C K I E G O z dnia 29 maja 2018 r.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-19 11:37:58, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)