Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

Zbieranie statystyk


Wójt Gminy
   - mgr inż. Wiesław Gąska     -pok. nr 09, tel. wew. 11

Sekretarz Gminy
   -mgr inż. Marta Serzysko     -pok. nr 10, tel. wew. 12

Skarbnik Gminy
   - mgr Hanna Ośko    -pok. nr 11, tel. wew. 13

 

 

 

 

STRUKTURA  ORGANIZACYJNA URZĘDU

 


Urząd Gminy pracuje :
Biuro Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku  w godz. 7.00-17.00
Pozostali pracownicy Urzędu od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-16.00

 

 

WYDZIAŁ FINANSÓW  I BUDŻETU

 

 

Ins. ds. Księgowości Budżetowej Kierownik Wydziału Finansów i Budżetu
         - mgr Izabela Baran -pok. nr 2, tel wew. 18

         

 

Inspektor ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
         - mgr Danuta Bielak Baran -pok. nr 3, tel wew. 21

        

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej
         - mgr Karolina Gromada -pok. nr 3, tel wew. 21

                  

 

Inspektor ds. płac, informacji niejawnych i kontroli wewnętrznej
         - Joanna Gajowniczek -pok. nr 1, tel wew, 19
  
Inspektor - kasjer
         -Ewa Gąska -pok. nr 1, tel wew. 22

 

Inspektor ds. planowania i księgowości budżetowej
         - mgr Aneta Oszkiel -pok. nr 2, tel wew. 18

 

Referent ds. księgowości budżetowej

           - mgr Agnieszka Jesień -pok nr 2, tel. wew. 18

 

 

WYDZIAŁ OŚWIATY, GEODEZJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 


Kierownik Wydziału oświaty, geodezji i rozwoju gospodarczego
         -inż. Jacek Walecki -pok. nr 5, tel. wew. 23

Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami
         -Jadwiga Litwin -pok. nr 4 ,tel. wew. 24

Inspektor ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i środowiska
         -Roman Gielo -pok. Nr 4, tel. wew. 24

Inspektor ds. przygotowania i zarządzania projektami
         -mgr inż. Artur Zieliński -pok. nr 6,tel. wew. 16

Inspektor ds. infrastruktury technicznej i planowania przestrzennego
         - inż. Robert Bielecki -pok. Nr 5, tel. wew. 23

   
    

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 


Kierownik
         - mgr inż. Wiesław Gąska – Wójt Gminy

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego realizująca zadania i kompetencje stanowiska pracy ds. obywatelskich.
         -Hanna Sitek    -pok. nr 8, tel. wew. 14

 


 

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-ORGANIZACYJNY I SPORTUInspektor ds. organizacyjno-administracyjnych i kadr oraz działalności gospodarczej

Kierownik Wydziału społeczno-organizacyjnego i sportu
         - mgr Małgorzata Wielgosz-Górzkowska - pok. nr 9, tel. (025) 685-90-70

Inspektor - Informatyk, realizujący zadania obsługi rady gminy.
         - mgr Krzysztof Wągrodzki - pok. nr 9


  Referent do spraw bezpośredniej obsługi mieszkańców.
         - Sylwia Gąska - Biuro Obsługi Interesanta

 

SAMODZIELNE STANOWISKA

Inspektor ds. obrony cywilnej, Kancelaria Tajna
         - Zdzisław Malcher -pok. nr 8, tel. wew. 14

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2008-01-21
Data publikacji:
2008-01-21
Data ostatniej zmiany:
2016-02-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 14:10:38, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)