Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XL/193/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XL/193/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-01-30
Data publikacji:
2018-01-30
Data ostatniej zmiany:
2018-01-30

Uchwała Nr XL/192/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XL/192/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-01-30
Data publikacji:
2018-01-30
Data ostatniej zmiany:
2018-01-30

Uchwała Nr XL/191/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 17 stycznia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Borowie.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XL/191/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 17 stycznia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Borowie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-01-30
Data publikacji:
2018-01-30
Data ostatniej zmiany:
2018-01-30

Uchwała Nr XL/190/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XL/190/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-01-30
Data publikacji:
2018-01-30
Data ostatniej zmiany:
2018-01-30

Uchwała Nr XXIX/189/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXIX/189/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-01-30
Data publikacji:
2018-01-30
Data ostatniej zmiany:
2018-01-30

Uchwała Nr XXXIX/188/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXIX/188/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-01-30
Data publikacji:
2018-01-30
Data ostatniej zmiany:
2018-01-30

Uchwała Nr XXXIX/187/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2018 rok.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXIX/187/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2018 rok.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-01-08
Data publikacji:
2018-01-08
Data ostatniej zmiany:
2018-01-17

Uchwała Nr XXXIX/186/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXIX/186/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-01-08
Data publikacji:
2018-01-08
Data ostatniej zmiany:
2018-01-08

Uchwała Nr XXXIX/185/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXIX/185/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-01-08
Data publikacji:
2018-01-08
Data ostatniej zmiany:
2018-01-08

Uchwała Nr XXXIX/184/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXIX/184/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-01-08
Data publikacji:
2018-01-08
Data ostatniej zmiany:
2018-01-08

Uchwała Nr XXXVIII/181/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia nieważności części zapisów we wzorach deklaracji podatkowych przyjętych Uchwałą Rady Gminy Borowie Nr XV/61/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych oraz załączników dotyczących deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXVIII/181/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia nieważności części zapisów we wzorach deklaracji podatkowych przyjętych Uchwałą Rady Gminy Borowie Nr XV/61/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych oraz załączników dotyczących deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2017-12-12
Data publikacji:
2017-12-12
Data ostatniej zmiany:
2017-12-12

Uchwała Nr XXXVIII/183/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXVIII/183/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2017-12-12
Data publikacji:
2017-12-12
Data ostatniej zmiany:
2017-12-12

Uchwała Nr XXXVIII/182/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXVIII/182/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2017-12-12
Data publikacji:
2017-12-12
Data ostatniej zmiany:
2017-12-12

Uchwała Nr XXXVIII/180/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXVIII/180/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2017-12-12
Data publikacji:
2017-12-12
Data ostatniej zmiany:
2017-12-12

Uchwała Nr XXXVIII/179/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXVIII/179/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2017-12-12
Data publikacji:
2017-12-12
Data ostatniej zmiany:
2017-12-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-21 14:13:09, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)