Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XLII/204/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przeznaczone.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLII/204/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przeznaczone.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-04-10
Data publikacji:
2018-04-10
Data ostatniej zmiany:
2018-04-10

Uchwała Nr XLII/203/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Borowie przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLII/203/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Borowie przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-04-10
Data publikacji:
2018-04-10
Data ostatniej zmiany:
2018-04-10

Uchwała Nr XLII/202/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLII/202/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-04-10
Data publikacji:
2018-04-10
Data ostatniej zmiany:
2018-04-10

Uchwała Nr XLII/201/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLII/201/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-04-10
Data publikacji:
2018-04-10
Data ostatniej zmiany:
2018-04-10

Uchwała Nr XLI/200/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLI/200/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-03-07
Data publikacji:
2018-03-07
Data ostatniej zmiany:
2018-03-07

Uchwała Nr XLI/199/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLI/199/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-03-07
Data publikacji:
2018-03-07
Data ostatniej zmiany:
2018-03-07

Uchwała Nr XLI/198/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLI/198/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-03-07
Data publikacji:
2018-03-07
Data ostatniej zmiany:
2018-03-07

Uchwała Nr XLI/197/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy przebudowie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej na terenie gminy Borowie.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLI/197/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy przebudowie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej na terenie gminy Borowie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-03-07
Data publikacji:
2018-03-07
Data ostatniej zmiany:
2018-03-07

Uchwała Nr XLI/196/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane

Zbieranie statystyk

Uchwała  Nr XLI/196/2018 Rady  Gminy  Borowie z  dnia 14 lutego 2018  roku  w  sprawie  ustalenia  na  rok  2018  planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  oraz  maksymalnej  kwoty  dofinansowania  opłat  za  kształcenie  pobierane  przez  szkoły  wyższe  i  zakłady  kształcenia  nauczycieli  oraz  specjalności  i  formy  kształcenia  na  które  dofinansowanie  może  być  przyznane.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-03-07
Data publikacji:
2018-03-07
Data ostatniej zmiany:
2018-03-07

Uchwała Nr XLI/195/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2018.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLI/195/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2018.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-03-07
Data publikacji:
2018-03-07
Data ostatniej zmiany:
2018-03-07

Uchwała Nr XLI/194/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Borowie.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XLI/194/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Borowie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-03-07
Data publikacji:
2018-03-07
Data ostatniej zmiany:
2018-03-07

Uchwała Nr XL/193/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XL/193/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-01-30
Data publikacji:
2018-01-30
Data ostatniej zmiany:
2018-01-30

Uchwała Nr XL/192/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XL/192/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-01-30
Data publikacji:
2018-01-30
Data ostatniej zmiany:
2018-01-30

Uchwała Nr XL/191/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 17 stycznia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Borowie.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XL/191/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 17 stycznia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Borowie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-01-30
Data publikacji:
2018-01-30
Data ostatniej zmiany:
2018-01-30

Uchwała Nr XL/190/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XL/190/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-01-30
Data publikacji:
2018-01-30
Data ostatniej zmiany:
2018-01-30

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-19 15:33:19, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)