Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Oświadczenie Majątkowe Pani Renaty Krupa Dyrektora Zespołu Oświatowego w Borowiu

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Marty Serzysko Sekretarza Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Jolanty Maszkiewicz Dyrektora Zespołu Szkół w Głoskowie

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Iwony Serzysko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzuskowoli

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Hanny Sitek Z-za Kierownika USC

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Reda Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Wielgosz Z-cy Dyrektora Zespołu Oświatowego w Borowiu

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pana Dominika Zawadki Radnego Rady Gminy

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pana Sławomira Wielgosza Radnego Rady Gminy

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majtkowe Pani Alicji Szaniawskiej Radnej Rady Gminy

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Michny Radnego Rady Gminy

Zbieranie statystyk

Oświadczenie Majątkowe Pana Tadeusza Baranka Radnego Rady Gminy

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pani Marzeny Nowak Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy

Zbieranie statystyk

Oświadczenie majątkowe Pana Marka Obłozy Radnego Rady Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Oświadczenie Majątkowe Pana Krzysztofa Kowalskiego Radnego Rady Gminy

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-20 15:47:05, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)