Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł Z przeprowadzonego wyboru ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - w przedmiocie ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomością położoną w Gościewiczu oznaczoną w ewidencji gruntów nr 150 z nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów nr 149/2

Zbieranie statystyk

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.09.2017. Zadanie 1. Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie. Zadanie 2. Przebudowę ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie. Zadanie 3. Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie.

Zbieranie statystyk

Protokół z wyboru oferty na Dostawę zastawy stołowej do budynków Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Nowa Brzuza i Gózd.

Zbieranie statystyk

PLAN postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Zbieranie statystyk

PLAN

postępowań o udzielenie zamówień publicznych

na rok 2017

LP

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Przebudowa ulicy Szkolnej i Zielnej w m. Borowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 522 188,00 zł

II Kw. 2017

2.

Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gm. Borowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

750 000,00 zł

III Kw. 2017

3.

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gózd

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

150 000,00 zł

III Kw. 2017

4.

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Iwowe

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

160 000,00 zł

II Kw. 2017

5.

Modernizacja budynku szkolnego w m. Iwowe

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

150 000,00 zł

II Kw. 2017

6.

Montaż instalacji solarnych i  fotowoltaicznych  na budynkach.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

14 000 000,00 zł

II Kw. 2017

7.

Dostawa kruszywa na drogi gminne

Dostawy

Przetarg nieograniczony

130 000,00 zł

I Kw. 2017

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2017-01-10
Data publikacji:
2017-01-10
Data ostatniej zmiany:
2017-01-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-20 15:47:05, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)