Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Ogłoszenie nr 530349-N-2018 z dnia 2018-03-13 r. Urząd Gminy Borowie: Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zbieranie statystyk

Wykonawcy biorący udział w przetargu na: Budowę skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zbieranie statystyk

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG. 271.02.2018. Nazwa zadania: Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie.

Zbieranie statystyk

RG.271.02.2018

Borowie, 2018-03-12

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG. 271.02.2018. Nazwa zadania: Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówień w wysokości 220 864,54 zł., w roku 2018.

Gmina Borowie informuje, że w dniu 2018-03-12 o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

Lp

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto zł

Inne informacje podlegające odczytaniu

1.

Marta Derkacz GARDEN DESIGNERS

20-418 Lublin ul. Nowy Świat 30

245 660,73

297 315,34

 Wykonawca udzielił gwarancji na okres 60 m-cy.

2.

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Drogowych DROG-INWEST Daniel Kosmalski

08-110 Siedlce ul. Juliusza Słowackiego 19

211 626,06

260 300,05

Wykonawca udzielił gwarancji na okres 60 m-cy.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2018-03-12
Data ostatniej zmiany:
2018-03-12

PLAN postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Zbieranie statystyk

PLAN

postępowań o udzielenie zamówień publicznych

na rok 2018

 

LP

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Dostawa kruszywa na drogi gminne

Dostawy

Przetarg nieograniczony

130 000,00 zł

I Kw. 2018

2.

Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie

Dostawy

Przetarg nieograniczony

220 864,57 zł

I Kw. 2018

3.

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Iwowe - Łopacianka

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

820 287,00 zł

II Kw. 2018

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-01-15
Data publikacji:
2018-01-15
Data ostatniej zmiany:
2018-01-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-13 15:30:44, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)