Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy

Zbieranie statystyk

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej
nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579. ze zm./

1. Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i urządzeń do ratownictwa dla  jednostek OSP na terenie gminy Borowie.

2. Wartość szacunkowa zamówienia:

netto    28879,00 PLN  

brutto    33659,07 PLN  

wysokość podatku VAT 8/23 %

3. Rodzaj przeprowadzonej procedury  Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zostało skierowane do  wykonawcy/ów pismem znak RG.2151.42.2018
z dnia 04.09.2018 r. za pośrednictwem (faksem, e-mailem, pocztą) ogłoszenia na stronie bip Urzędu Gminy*

4. Porównanie ofert:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 17.09.2018 r wpłynęły za pośrednictwem (faksem, e-mailem, pocztą)* następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto zł

Termin realizacji dni/tyg.

Gwarancja mies.

1

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Filia w Siedlcach, ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce

 

30493,77 (oferta niepełna, zawiera cenę na 1 sztukę pilarki –

poz. 5)

26.10.2018

 

24-mce

2

CZARMED Łukasz Czarnecki, ul. Namiotowa 9, 94-218 Łódź

 

8866,80 (oferta częściowa na poz. 1 i 2 z listy)

26.10.2018

 

36-mcy (na zestaw PSP R1) oraz 72-mce na defibrylator)

3

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "SPRZĘT-POŻ" I.K. Zając Sp.J., ul. W. Jagiełły 17e, 45-920 Opole

 

31973,00

26.10.2018

 

36-mcy

4

ARPAPOL Sp. z o.o. ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław

 

22600,00 (oferta częściowa na poz. 2, 3, 5, 6 z listy)

26.10.2018

 

Brak informacji

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymanych ofert, uwag na Dostawę sprzętu i urządzeń do ratownictwa dla jednostek OSP na terenie gminy Borowie. Zgodnie z punktem 5.4 Zamawiający postanawia unieważnić postępowanie.

 

.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-09-21
Data publikacji:
2018-09-21
Data ostatniej zmiany:
2018-09-21

PLAN postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Zbieranie statystyk

PLAN

postępowań o udzielenie zamówień publicznych

na rok 2018

 

LP

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Dostawa kruszywa na drogi gminne

Dostawy

Przetarg nieograniczony

130 000,00 zł

I Kw. 2018

2.

Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie

Dostawy

Przetarg nieograniczony

220 864,57 zł

I Kw. 2018

3.

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Iwowe - Łopacianka

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

820 287,00 zł

II Kw. 2018

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-01-15
Data publikacji:
2018-01-15
Data ostatniej zmiany:
2018-01-15

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-22 10:59:17, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)