Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG. 271.04.2018. Nazwa zadania: Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-19 15:33:19, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)