Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł Z przeprowadzonego wyboru ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - w przedmiocie ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomością położoną w Gościewiczu oznaczoną w ewidencji gruntów nr 150 z nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów nr 149/2

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-20 15:47:05, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)