Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

O G Ł O S Z E N I E W Ó J T G M I N Y B O R O W I E podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia

Zbieranie statystyk

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 35  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.  Dz.U. z 2015r , poz. 1774  z późn . zmianami ) –

 

W Ó J T   G M I N Y  B O R O W I E

 

podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia

 

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Powierzchnia do wydzierżawienia

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Wysokość czynszu

Zasady aktualizacji czynszu

Borowie

Część działki nr 329/12

  29 m2

34452

Nieruchomość zabudowana, brak planu przestrzennego zagospodarowania

  116,00 zł + 23 % podatek VAT

miesięcznie

Co roku w oparciu o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Brzuskowola

Działki nr 72/1,72/2,72/3

 0,3110 ha

39862

Nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej szkole. Pow. użytkowa wynosi 361,80 m2  Brak planu przestrzennego zagospodarowania

2500,00 zł  +

23 % podatek VAT  miesięcznie

Co roku w oparciu o roczny wskaźnik cen  towarów i usług konsumpcyjnych

Borowie

Działki nr 356/1, 356/2

1,9036 ha

32284

Nieruchomość rolna, przeznaczona do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.  Brak planu przestrzennego zagospodarowania

 3,54 q żyta rocznie

Co roku wg ceny żyta będącej podstawą do naliczenia podatku rolnego

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2016-07-21
Data publikacji:
2016-07-22
Data ostatniej zmiany:
2016-07-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2016-07-21 13:43:47, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)