Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

odpowiedź na pytanie- dot. Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu

Zbieranie statystyk

 

Borowie dn. 20.09.2016

GOK. 271. 04.2016

 

 

 

  Wykonawcy biorący udział w przetargu  na

Zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej

 w Borowiu w ramach zadania Przebudowa

Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu

 

 

 

W związku z zadanym pytaniem przez firmę, która pobrała SIWZ na: Zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu w ramach zadania Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowiu” zadanie Nr 1

 przedstawiamy nasze stanowisko:

 

Pytanie

Czy zamawiający w zadaniu nr 1 pozycja nr 5 „Kserokopiarka Stojąca Wysoka” wymaga kserokopiarki obsługującej format papieru A3, czy wystarczy A 4.

 

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby Kserokopiarka obsługiwała format papieru A 3 i A 4.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
borowie
Data wytworzenia:
2016-09-20
Data publikacji:
2016-09-20
Data ostatniej zmiany:
2016-09-20

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2016-09-20 13:30:51, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)