Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.04.2017. Nazwa zadania: Dostawa i montaż pomocy edukacyjnych w ramach dwóch zadań pn: 1. Tworzenie Baz Edukacyjno – Ekologicznych w Gminie Borowie, Przedszkole w Borowiu, etap I.. 2. Budowa ścieżki ekologicznej w miejscowości Słup Pierwszy – etap III

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-25 14:36:3, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)