Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot. ul. Zielnej

Zbieranie statystyk

RG. 271.09.2017

Borowie, 2017-11-09

 

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:RG.271.09.2017. Nazwa zadania: Zadanie nr 1.Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie,

Zadanie nr 2.Przebudowę ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie,

Zadanie nr 3. Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w m. Borowie.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówień ul. Zielna w wysokości 800 000,00 zł, ul. Szkolna w wysokości

700 000,00 zł, odwodnienie ul. Zielnej i Wierzbowej w wysokości 100 000,00 w roku 2017

Urząd Gminy w Borowiu informuje, że w dniu 2017-11-09 o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

 

1. Zadanie 1. Przebudowa ulicy Zielnej w m. Borowie

Lp

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto zł

Inne informacje podlegające odczytaniu

1.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28

1 311 231,71

1 612 815,00

Okres gwarancji 60 m-cy

 

2.

Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo – Kanalizacyjnych Sp. z o.o.

08-400 Garwolin Miętne ul. Garwolińska 3

1 077 986,43

1 325 923,31

Okres gwarancji 60 m-cy

 

2. Zadanie 2 Przebudowa ulicy Szkolnej w m. Borowie

Lp

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto zł

Inne informacje podlegające odczytaniu

1.

P.B.H.U BRUK-TRANS

Piotr Kowalczyk

Anielów 26

08-460 Sobolew

645546,08

794 021,68

Okres gwarancji 60 m-cy

2.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kolejowa 28

742833,85

913 685,64

Okres gwarancji 60 m-cy

 

3. Zadanie 3 Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w m. Borowie

Lp

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena netto

Cena brutto zł

Inne informacje podlegające odczytaniu

1.

Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo – Kanalizacyjnych Sp. z o.o.

08-400 Garwolin Miętne ul. Garwolińska 3

137 912,88

169 632,84

Okres gwarancji 60 m-cy

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
Jacek Walecki
Informację wprowadził:
borowie
Data wytworzenia:
2017-11-09
Data publikacji:
2017-11-09
Data ostatniej zmiany:
2017-11-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-22 10:59:17, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)