Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.09.2017. Zadanie 1. Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie. Zadanie 2. Przebudowę ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie. Zadanie 3. Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-20 15:47:05, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)