Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia wyboru oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zbieranie statystyk

PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia wyboru oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Komisja w składzie:

1. Jacek Walecki                               – Przewodniczący

2. Danuta Bielak - Baran               – Członek

3. Karolina Gromada                      - Członek

Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomością położoną w miejscowości Gościewicz oznaczoną w ewidencji gruntów nr 283 z nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów nr 284, zostało zamieszczone w dniu 02.07.2018 r na stronie
bip.borowie.pl

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 11.07.2018 r do godziny 1200 złożono dwie oferty

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1. GEOTOR – Usługi geodezyjne inż. Tomasz Rumianek, Stoczek 25 D, 08-410 Garwolin. Oferowana cena za ustalenie granic działki nr 283 z działką nr 284 podano wysokości 4 225,00 zł brutto.

2.GEODETA – mgr inż. Witold Romanowski, Siedlce ul. Puławskiego 28 m 7. Oferowana cena za ustalenie granic działki nr 283 z działką nr 284 podano wysokości 4 600,00 zł brutto.

 

W wyniku dokonanej przez komisję w w/w składzie w dniu 11.07.2018 r analizy ofert w celu realizacji zamówienia na wykonanie ustalenia granic wyłoniono geodetę uprawnionego mgr Tomasza Rumianek, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą z uwagi na najniższą cenę.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Komisji

 

1. Jacek Walecki                              …………………………………..

 

2. Danuta Bielak - Baran               ……………………………………

 

3. Karolina Gromada                      ……………………………………..

 

 

 

Borowie, dnia 11.07.2018 r

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
Jacek Walecki
Informację wprowadził:
Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
Data wytworzenia:
2018-07-12
Data publikacji:
2018-07-12
Data ostatniej zmiany:
2018-07-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 14:10:38, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)